odpowiedzialność cywilna Zawartość

Zawartość

Zawartości naszej strony zostały z największą starannością sporządzane. Dla prawidłowość, kompletność i aktualność zawartości nie możemy jednak gwarancje przejmować.

Jako dostawca przesługi jesteśmy z godnie z § akapit 1 MDStV i § 8 akapit 1 TDG dla własnych zawartości na naszej stronie po ogólnych ustaw odpowiedzialni. Dostawca przesługi są jednak nie zobowiązani, od państwa przekazane albo zapisane obce informacje kontrolować albo po warunkach badać, którę na bezprawne zajęcie wzkazywa. Obowiązki do odległości albo zablokowanie używania informacij po ogólnych ustaw zostaną stąd nie dotykane. Związana z tym przyczepność jest jednak dopiero możliwa od tej chwili wiadomości konkretnej pogwałcenie prawa. Przy poznaniu odpowiednych pogwałceń prawa będziemy te.

 

Link

Nasza propozycja zawiera linki do zawnętrznych stron internetowych czeciego, na którę zawartości my nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy dla tych obcych zawartości też zadnej gwarancij przejmować. Dla zawartości tych linków  jest zawsze obecny oferent albo zarządca tych stron odpowiedzialny. Verlinkowane strony nie były w czasie verlinkowania widoczne. Stałe merytoryczne kontrole verlinkowanych stron jest jednak bez konkretnych poszlaków pogwałcenia prawa nie dostosowany do możliwości. Przy poznaniu pogwałcenia prawa będziemy takie linki niezwłocznie usunionie.

 

Prawo autorskie

Zarządca tych stron jest zabiegany,siągnąć zawsze prawa autorskie innych uwzględniać lub też na siebie przygotowana także bez licencij praca.

Te przez zarządce strony zrobione zawartości i prace na tych stron ulegają niemieckiego prawa autorskiego. Składki czeciego są jako takie oznaczone. Powielanie, obróbka,szerzenie i każdy rodzaj.

Wykorzystania poza granicą prawa autorskiego potrzebują pisemną zgode obecnego autora lub też przygotowcy.Ściąganie i kopie tej strony są tylko dla osobistego, nie komercyjnego użycia pozwolone.